Vzdělávání dětí předškolních, s OŠD a s OMJ

Zde naleznete podklady pro domácí práci s dětmi předškoláky, dětmi s OŠD a dětmi s OMJ

Konzultace k pracovním listům – volejte na telefonní čísla Vašich tříd nebo pište na třídní maily. Paní učitelky Vám v případě nejasností rády pomohou!!!

Ještě pár námětů pro domácí práci

Matematická pregramotnost

Čtenářská pregramotnost

Život kolem nás

Online cvičení a hry

Hlasy zvířat
Jarní rostliny
Lidé a výrobky

Logopedie

Děti z OMJ

Informace pro děti z Ukrajiny

Informace pro děti z Vietnamu

Zajímavé odkazy

Čeština jako druhý jazyk
Heuropa
Čeština pro cizince

Další zajímavé odkazy pro všechny rodiče

Předškoláci bez zápisu
Pracovní listy pro předškoláky-Jaro
Pracovní listy pro předškoláky
Dětský web

Náměty na domácí pracovní činnosti