SRPŠ

Číslo účtu SRPŠ:

778 983 49/0800

Roční příspěvek pro školní rok 2020/2021:   1 500,- Kč

U dětí, které nastoupí k docházce později, platí rodiče jen poměrnou část.

Žádáme rodiče, aby při převodu platby uvedli do poznámky jméno dítěte a třídu.