Prázdninový provoz 2022 WIP

Provoz mateřských škol v období prázdnin 2021

Rodiče dětí docházejících do naší školky, kteří budou chtít v období prázdnin přihlásit své dítě do některé z ostatních školek na území MČ Praha 11 upozorňujeme, že je nutné ohlídat si termín příjmu dokladů a plateb ve vybrané školce (informace naleznete na webu této školky). S sebou si nezapomeňte vzít vyplněnou přihlášku, kopii evidenčního listu (informujte se ve své třídě) a finanční hotovost na úhradu poplatků.

Prázdninový provoz pro děti z jiných mateřských škol

Prázdninový provoz v naší mateřské škole: od 19. do 30. července
Provoz mateřské školy: od 6:30 do 17:30 hodin
Forma přihlášení:pouze osobně ve dnech 19. a 20. května 2021 od 12:00 do 17:00 v kanceláři hospodářky školy v budově Hroncova 1883

Rodiče si vezmou s sebou:
– řádně vyplněnou přihlášku – Přihláška
– kopii evidenčního listu z Vaší domovské mateřské školy
– finanční částku v hotovosti na úhradu školného a stravného za přihlášené období (žádáme rodiče, aby na přihlášku připsali číslo účtu, kam budou chtít vrátit případný přeplatek stravného – pokud vznikne omluvenou nepřítomností dítěte)
Školné za uvedené období – 404,- Kč (předškoláci a děti s OŠD školné neplatí)
Stravné za 1 den – 40,- Kč, pro děti s OŠD – 44,- Kč.
Při náhlé nepřítomnosti dítěte je možné ho omluvit do 7:45 hodin ráno telefonicky do jednotlivých tříd.

Mateřské školy budou otevřeny podle harmonogramu letního provozu, aby rodiče měli možnost, v případě potřeby, umístit dítě do jiné mateřské školy. Do prázdninového provozu budou přijímány pouze děti, které v průběhu školního roku navštěvují některou ze škol MČ Praha 11. V případě velkého zájmu není přijetí automatické a může nastat situace, že dítě nebude možno pro velký počet zájemců přijmout.