Jídelna

INFORMACE O ALERGENECH VE STRAVOVACÍCH PROVOZECH

Od 13. 12. 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. 10. 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení přináší stravovacím provozům povinnost informovat zákazníky o alergenech obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů).

Značení alergenů je pouze informační požadavek. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou. Jídelna má funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem, seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla je vyvěšen u každého jídelního lístku. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Stravné ve šk. roce 2020/2021

Měsíční stravné – 840,- Kč pro děti do 6 let (21 x 40,- Kč)

Měsíční stravné – 924,- pro děti s OŠD (21 x 44,- Kč)

Úhrada za školní stravování je splatná nejpozději do 15. dne v měsíci spolu s úhradou za školní vzdělávání. Platby jsou hrazeny vždy v aktuálním měsíci (v září za měsíc září atd.).

Vyúčtování stravného se provádí v měsících lednu a červenci. Přeplatky jsou vraceny na čísla účtů, uvedených na Přihlášce ke stravování. Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost vyplnění této položky, předejdeme tak chybným platbám.

Žádáme rodiče, aby při změně účtu informovali hospodářku školy, nejlépe emailem na hospodarka@mshroncova.cz.

Odhlašování obědů

Pokud je dítě nemocné či z jiného důvodu nepřítomné, je nutné ho telefonicky omluvit do 7:45 hodin prvního dne absence nebo předem (při plánované nepřítomnosti) písemně do sešitu. Sešit je v šatně u jednotlivých tříd.

Pokud rodiče včas stravu neodhlásí, je dítěti tento první den absence počítáno stravné (z důvodu normování stravy v ŠJ) a rodiče si mohou oběd vyzvednout do přinesených nádob ve školní kuchyni od 11:30 do 11:45 hodin, po předchozím nahlášení. Dodržujte, prosím, tento čas, později jsou již kuchařky na jednotlivých třídách.