Informace a dokumenty

Informace pro šk. rok 2021/2022

Provozní doba MŠ:  6,30 – 17,30 hodin
Kapacita MŠ:            180 dětí (7 tříd)
 

Číslo účtu MŠ:          77933319/0800

Variabilní symbol:    podklady pro úhrady a variabilní symbol dítěte obdrží každý rodič 1. září 2021 u paní učitelky ve své třídě

Žádáme rodiče, aby v průběhu prázdnin neposílali žádné platby.

Úplata za školní vzdělávání a stravování ve šk. roce 2021/2022

– úplata za  školní vzdělávání:

831,- Kč měsíčně ( děti s odkladem školní docházky a děti předškoláci v rámci povinného předškolního vzdělávání školné neplatí.)

Děti s odkladem školní docházky – děti narozné do 31. 8. 2015, předškoláci  – děti narozené do 31. 8. 2016.

Všechny později narozené děti úplatu za školní vzdělávání hradí.

– úplata za školní stravování: 

840,- Kč měsíčně (21 dní x 40,- Kč) pro děti do 6 let

924,- Kč měsíčně (21 dní x 44,- Kč) pro děti s OŠD

Přeplatky stravného jsou vraceny vždy v lednu a v červenci zpět na účet, uvedený na přihlášce ke stravování.

Částky úplaty za školní vzdělávání a školní stravování je možné sloučit – 1 671,- Kč (831,- + 840,-) a na tuto celkovou částku zadat trvalý příkaz u banky pro období 09/2021 – 06/2022 . Úhrada probíhá vždy za aktuální měsíc (za měsíc září do 15. září atd.)

Splatnost všech plateb je vždy nejpozději do 15. dne v měsíci.